เดือนแรกหลังวีซ่าฟรี นักท่องเที่ยวไทยเข้าออกปักกิ่งเพิ่ม 12 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี
เวลาที่โพสต์:14:26, 8-04-2024
แหล่งข่าว:cri

วันที่ 31 มีนาคม ข้อตกลงระหว่างจีน-ไทยเกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตรากันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดามีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว สถานีตรวจคนเข้าเมืองกรุงปักกิ่งระบุว่า เดือนมีนาคม กรุงปักกิ่งรองรับเที่ยวบินไป-กลับจากไทยมากกว่า 560 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าออกปักกิ่งมากกว่า 10,000 คน เพิ่มขึ้น 12 เท่า เมื่อเทียบเป็นรายปี

นักท่องเที่ยวไทยเข้าจีนผ่านด่านปักกิ่งด้วยหนังสือเดินทางธรรมดามีมากกว่า 5,000 คน เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 2.2 เท่า จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้าจีนโดยวีซ่าฟรีมีมากกว่า 4,400 คน คิดเป็นเกือบ 87% ของนักท่องเที่ยวไทยทั้งหมด

เดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์ของไทยใกล้กับวันหยุด“เชงเม้ง”ของจีน คาดว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าออกจีนและไทยจะเข้าสู่ช่วงพีคสุด สถานีตรวจคนเข้าเมืองปักกิ่งได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจ เพิ่มการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ผ่านด่านศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น ให้การต้อนรับอย่างดีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจีนมาท่องเที่ยวและดำเนินการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ
ข่าวนี้รวบรวมโดย :XINXIN ZHANG