งานก่อสร้างโครงการขจัดอันตรายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอ่างเก็บน้ำต้าหวางทานกำลังเร่งดำเนินการ
เวลาที่โพสต์:14:17, 8-04-2024
แหล่งข่าว:thai.nanning

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อมาถึงเขื่อนอ่างเก็บน้ำต้าหวางทานจะเห็นว่า งานป้องกันการซึมผ่านและเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขื่อนถูกจัดเรียงต่อกันตามลำดับ โดยได้สร้างทางเดินเท้าและรั้วบนสันเขื่อน และปูถนนยางมะตอย ทำให้ผู้คนและยานพาหนะแยกกันเดินผ่าน ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแล้วเสร็จ ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เขื่อนมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

ตามรายงานว่า โครงการขจัดอันตรายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอ่างเก็บน้ำต้าหวางทานนครหนานหนิงจะดำเนินการขจัดอันตรายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขื่อน ถนนป้องกันน้ำท่วม เนินเขาที่อยู่ระหว่างเขื่อนหลักและเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ 2# จนถึงขณะนี้ งานก่อสร้างทางระบายน้ำล้นและสะพานจราจรได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ 1# และ 2# ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำจะสามารถรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับสูงได้ ซึ่งเอื้อต่อการชลประทานในไร่นาที่อยู่ปลายน้ำ การจ่ายน้ำในพื้นที่ต้าซาเถียน การเติมน้ำให้กับทะเลสาบอู่เซี่ยง และการดําเนินงานด้านอื่น ๆ
ข่าวนี้รวบรวมโดย :XINXIN ZHANG