จีนออกแผนเศรษฐกิจชีวภาพระยะ 5 ปี ฉบับแรก
เวลาที่โพสต์:19:34, 14-05-2022
แหล่งข่าว:bbrtv

คณะกรรมาธิการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระยะ 5 ปี ฉบับแรก ที่จะผลักดันให้ "เศรษฐกิจชีวภาพ" กลายเป็นแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังของการพัฒนาคุณภาพสูงสุด

เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ใช้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นกำลังขับเคลื่อนหลัก ยึดหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเป็นพื้นฐาน และเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่บูรณาการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยา สุขภาพ เกษตรกรรม ป่าไม้ พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

ประเทศจีน ได้กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบยาที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นตลาดการบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงผู้ส่งออกด้านบริการการวิจัยและพัฒนายาที่สำคัญ เป็นอันดับสองของโลก

แผนดังกล่าว ระบุว่า จีนจะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการป้องกันโรค ความสามารถในการวินิจฉัย การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ พร้อมพัฒนาการคัดเลือกจีโนม ชีววิทยา ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ทางชีวภาพอื่น ๆ พัฒนาการเกษตรสีเขียว พัฒนาวัสดุชีวภาพและสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง จุลินทรีย์ที่ใช้งานได้ รวมถึงเอนไซม์เพื่อช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ  ขณะเดียวกัน ก็จะเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และทรัพยากรบิ๊กดาต้าด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมสารสนเทศทางชีวภาพ ที่จะช่วยในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ ให้สามารถจัดการประสิทธิภาพของยา และวัคซีนอย่างรอบด้านตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการใช้

ข่าวนี้รวบรวมโดย:XINXIN ZHANG